Lượt xem: 18
Số 1067/UBND-VX ngày 11/6/2021 (Về việc các hoạt động hội, họp quan trọng, cấp thiết)
Số 1067.PDF
 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT BÁO CÁO THỐNG KÊ 
     VNPT Sóc Trăng
     Đơn vị A
     Đơn vị B
     Đơn vị C
     Đơn vị D
 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHƯA THỰC HIỆN TỐT BÁO CÁO THỐNG KÊ 
     Đơn vị A
     Đơn vị B
     Đơn vị C
     Đơn vị D
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 398
  • Trong tuần: 2,696
  • Tất cả: 63,724