Lượt xem: 20
Số 1147/UBND-VX ngày 22/6/2021 (Về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid – 19)
Số 1147.PDF
 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT BÁO CÁO THỐNG KÊ 
     VNPT Sóc Trăng
     Đơn vị A
     Đơn vị B
     Đơn vị C
     Đơn vị D
 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHƯA THỰC HIỆN TỐT BÁO CÁO THỐNG KÊ 
     Đơn vị A
     Đơn vị B
     Đơn vị C
     Đơn vị D
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 2,717
  • Tất cả: 63,745