Lượt xem: 276
QĐ phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa
QĐ phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lúa
 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT BÁO CÁO THỐNG KÊ 
     VNPT Sóc Trăng
     Đơn vị A
     Đơn vị B
     Đơn vị C
     Đơn vị D
 ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CHƯA THỰC HIỆN TỐT BÁO CÁO THỐNG KÊ 
     Đơn vị A
     Đơn vị B
     Đơn vị C
     Đơn vị D
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 2,690
  • Tất cả: 79,862